Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

tłumacz przysięgły

Zdarzyć może się taka sytuacja, że potrzebować będziemy tłumaczenia ważnych dokumentów, które przedstawić musimy np. w urzędzie. W takim przypadku udajemy się do tłumacza w celu przetłumaczenia treści dokumentów. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy tłumacz ma uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych.

Tłumacz przysięgły

Takie uprawnienia posiada tłumacz przysięgły. Taka osoba, aby mogła tłumaczyć dokumenty urzędowe lub oświadczać zgodność ich odpisów musi pozytywnie zdać egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego. Wszystko dlatego, że tłumaczenie tego typu dokumentów to bardzo duża odpowiedzialność. Dlatego zadbać należy o to, aby takich tłumaczeń podejmowały się tylko i wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kompetencje i kwalifikacje.

Bardzo wiele osób znających biegle język obcy zadaje pytanie jak uzyskać uprawnienia do tego, aby zostać tłumaczem przysięgłym. W tym zakresie spełnić należy kilka warunków. Po pierwsze oczywiście należy posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego kraju będącego członkiem Unii Europejskiej. Po drugie oprócz znajomości języka obcego należy także bardzo dobrze posługiwać się językiem polskim. Ponadto należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie można być karanym. Do tego należy ukończyć studia wyższe oraz zdać odpowiedni egzamin z zakresu tłumaczenia.

Egzamin na tłumacza przysięgłego organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiedzieć trzeba, że nie jest to egzamin bezpłatny. Do jego zdaniu osoba jest wpisywana na listę tłumaczy przysięgłych.