Kierowca zawodowy

kierowca zawodowy

Zawodowy kierowca to praca jak każda inna, z tym, że może częściej nie ma go w domu i więcej czasu spędza za kółkiem, w podróży niż stacjonarnie w domu.
Każdy jeden kandydat do zawodu kierowcy, powinien przejść kwalifikację wstępną. Kwalifikacja wstępna dotyczy osób prowadzących pojazdy kategorii C1, C1 + E, C, C + E oraz pojazdy D1, D1 + E, D, D + E.
Przepisy dotyczące kwalifikacji wstępnej mają swoje zastosowanie od roku 2006 i są ściśle przestrzegane.

KIM JEST ZAWODOWY KIEROWCA?

Kierowca zawodowy to osoba, która stale prowadzi jakiś pojazd. By móc wykonywać tę czynność musi przejść odpowiednią kwalifikację wstępną oraz przechodzić cyklicznie szkolenia okresowe kierowców, ukończyć dane kursy dokształcające, posiadać orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne lub zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania danej pracy.

WYMAGANIA STAWIANE ZAWODOWYM KIEROWCOM

Zawodowy kierowca to zawód wymagający ogromnej umiejętności, cierpliwości i odpowiedzialności. Jego praca ma ścisły związek z odpowiednimi przepisami prawa, dlatego by zostać kierowcą zawodowym, trzeba spełnić wiele wymogów.

Kierowca zawodowy musi być osobą pełnoletnią, posiadać początkowo prawo jazdy typu B. W następnej kolejności osoba, która chce być kierowcą zawodowym musi podnosić swoje kwalifikacje i szkolić się. Potrzebne jest mu więc prawo jazdy typu C i C1, musi więc wziąć udział w kursach na ten rodzaj prawo jazdy i pozytywnie zdać egzamin.
Na tym jednak nie należy pozostać, bowiem pracodawcy szukają kierowców z bardzo rozszerzonymi możliwościami, czyli takimi, którzy ukończyli kursy na prawo jazdy C+E czy mogą prowadzić autobusy z pasażerami.

By uzyskać zawodowe prawo jazdy należy posiadać świadectwo kwalifikacji. W tym przypadku należy wziąć udział w kursach pełnych lub przyśpieszonych na kierowcę zawodowego i pozytywnie je ukończyć.

Kierowca zawodowy musi poddać się całej gamie różnych badań i ważne są więc badania psychotechniczne. W czasie ich trwania bada się narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, układ ruchu, układ nerwowy czy układ oddechowy.

Następnie zawodowy kierowca bez problemu może wyrobić już sobie kartę kierowcy i być już zawodowym kierowcą, pod warunkiem, że badania przeszedł pozytywnie.