Spółki – charakterystyka i podstawowe różnice

spółka

Firmy opierające swoje funkcjonowanie na zasadzie współwłasności, mogą przybrać postać spółki, czyli rodzaju działalności złożonej z co najmniej dwóch podmiotów, których współistnienie określa zawarta umowa. Prawo gospodarcze przewiduje rodzaje spółek, które opierają swoje regulacje na zapisach kodeksu cywilnego lub kodeksu spółek handlowych. Różnic między rodzajami spółek jest wiele. Ze wszystkich płyną pewne zalety i wady, niektóre przewidziane są jedynie dla podmiotów spełniających określone wymagania. Pomoc prawnika przy zakładaniu spółki okaże się bezcenna z punktu widzenia wyboru najbardziej korzystnej formy.

Osobowość prawna

Jedną z różnic, która wpływa na rodzaj spółki jest osobowość prawna, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Różnice między jednostką fizyczną, a osobowością prawną zacierają się. W przypadku spółek przekładają się one na widoczne zasady ich funkcjonowania. Spółki, które nabywają osobowości prawnej, a zatem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, muszą posiadać z góry określone struktury. Działalność w nich możliwa jest jedynie poprzez wyznaczony organ, czyli zarząd. W przypadku spółek, które nie posiadają osobowości prawnej, wszelka działalność podejmowana jest przez wspólników będących współwłaścicielami.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność finansowa to bardzo istotna kwestia, która decyduje o atrakcyjności konkretnego rodzaju spółki. W zależności od jej formy zupełnie inny jest bowiem zakres konsekwencji, jakie właściciele mogą ponieść w związku z niewłaściwymi decyzjami, które skutkują niepowodzeniami firmy. Istnieją spółki, w której odpowiedzialność ponoszona jest za zobowiązania firmy lub tylko prywatne. Drugi podział spółek ze względu na odpowiedzialność dotyczy majątku własnego. Wśród spółek, w których właściciele odpowiadają jedynie za swoje zobowiązania prywatne należy wymienić spółkę partnerską. Spółki, w których odpowiedzialność właścicieli dotyczy również majątku własnego o charakterze prywatnym należy wymienić spółkę cywilną, jawną, prywatną, w pozostałych formach spółek odpowiedzialnością egzekucyjną objęte są jedynie dobra należące do spółki. W przypadku spółki komandytowej jest dodatkowo odpowiedzialność jedynie do kwoty ustalonej w umowie.

Formalności i związane z nimi koszty

Ważnym czynnikiem, który decyduje o atrakcyjności rodzaju spółek jest ilość koniecznych do spełnienia formalności oraz związane z tym koszty założenia lub utrzymania danego typu spółki. Najmniej kosztowne są spółki, w których nie dochodzi do uzyskania osobowości prawnej. Formalności, jakie wymagane są przy rejestracji ograniczone są do minimum, co przekłada się na niewielką ilość opłat. Spółki takie jak komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna, to formy, które działają w oparciu o skomplikowane umowy lub akty notarialne, co wymaga konsultacji i pomocy prawnika. Dodatkowo, spółka z o.o. oraz akcyjna wymagają wniesienia określonego kapitału zakładowego, który stanowi podstawowy wymóg rejestracji w KRS. W przypadku tej pierwszej jest to kwota 5000 zł, na którą wiele przedsiębiorstw małych nie może sobie pozwolić. W przypadku tej drugiej jest to kwota 100000zł, co powoduje, że w praktyce na taką spółkę mogą sobie pozwolić jedynie duże firmy.