Jaką szkołę średnią wybrać?

uczennice w szkole

W sierpniu rozpoczyna się okres paniki. Młodzi ludzie wciąż nie wiedzą, co chcą zrobić ze swoim życiem. W wieku szesnastu lat system stawia ich przed koniecznością wyboru zawodu! Dlatego warto uważnie rozważyć wszystkie możliwości.

SZKOŁA BRANŻOWA

Następczyni powszechnie znanych zawodówek. Różni się właściwie tylko nazwą. Szkoła branżowa oferuje wykształcenie rzemieślnicze i czeladnicze, potwierdzane specjalnym certyfikatem. Dzięki temu absolwent po trzech latach nauki od razu może podjąć pracę bądź kształcić się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

TECHNIKUM

Od szkoły branżowej różni się przede wszystkim długością nauki – dla gimnazjalistów są to 4 lata, dla ósmoklasistów – 5. Mimo to technika znajdują się o szczebel wyżej niż branżówki. Oferują zawody które mają przyszłość: geodezję, elektrykę, informatykę, organizację reklamy, kosmetologię. Dużą popularnością ostatnimi czasy cieszy się również szkoła fryzjerska.
Uczniowie technikum równolegle zdobywają umiejętności zawodowe, przygotowują się do egzaminów zawodowych oraz matury. Dzięki temu tuż po ukończeniu szkoły mogą podjąć pracę. Bądź – pójść na wybrane studia, choćby niezwiązane z umiejętnościami.

LICEUM

Nauka trwa cztery lata, kończy ją jedynie matura. Sama podstawa programowa w pierwszym roku skupia się na wykształceniu ogólnym – dopiero od drugiej klasy uczniowie realizują wybrane przez siebie rozszerzenia. Mogą zdecydować o nauce od dwóch do czterech przedmiotów. Będą je poznawać w większym wymiarze godzin, aby odpowiednio przygotować się do studiów.
Licea stają się coraz mniej popularne. Dotąd wiązały się z prestiżem, jednak młodzi ludzie coraz częściej stawiają na wybór dobrego zawodu. Nauka w liceum oferuje wyłącznie poznanie suchych faktów, dlatego absolwenci, którzy nie dostaną się na studia, zasilą kolejne szeregi bezrobotnych.

WYBÓR SZKOŁY ŚREDNIEJ

Zdaje się, że to technikum jest najlepszą możliwością. Przygotuje zdolnych uczniów do matury, natomiast w razie niepowodzenia stanowi zabezpieczenie. Absolwent z zawodem podejmie od razu pracę, bez konieczności pozostawania na garnuszku rodziców.
Ponadto człowiek jest najlepszą inwestycją współczesnego świata. Warto mieć to na uwadze. Kosmetologia, fryzjerstwo, gastronomia, hotelarstwo – oto dziedziny z przyszłością.