Spawanie MAG

spawanie mag

Spawanie MAG – Artykuł promocyjny firmy Amiston

Spawanie to proces technologiczny polegający na łączeniu ze sobą dwóch lub więcej elementów wykonanych z tego samego lub podobnego pod względem właściwości materiału. Obecnie można spawać ze sobą:

  • stale nierdzewne
  • stale kwasoodporne
  • stale konstrukcyjne
  • aluminium
  • tworzywa sztuczne.

Nasza firma zajmuje się spawaniem elementów wykonanych z metalu. Oprócz spawania metodami GMAW, GTAW czy MMA oferujemy przede wszystkim spawanie MAG.

Na czym polega spawanie MAG

Spawanie MAG to proces spawania wykonywany za pomocą elektrody topliwej. Oznacza to, że w trakcie procesu spawania elektroda topi się i wchodzi w skład powstającej spoiny. Dodatki zawarte w elektrodzie mają za zadanie podnieść jakość spoiny oraz jej właściwości mechaniczne. Proces spawania MAG zachodzi w osłonie gazów aktywnych. To oznacza, że gaz, który podawany jest do elektrody w czasie procesu spawania również bierze w nim udział. Najczęściej stosowanym w spawalnictwie aktywnym gazem osłonowym jest dwutlenek węgla.

Opis procesu spawania MAG

Proces spawania MAG to proces spawania za pomocą łuku elektrycznego. Przebiega on w sposób zależny w dużej mierze od samego spawacza. Po rozpoczęciu spawania, do uchwytu spawalniczego podawana jest elektroda topliwa nazywana potocznie drutem. Wraz z elektrodą podawane są gazy osłonowe (w przypadku metody MAG jest to najczęściej dwutlenek węgla). Powstanie łuku elektrycznego wiąże się z dużym wzrostem temperatury, co z kolei prowadzi do przetopienia się czoła każdego ze spawanych elementów oraz samej elektrody. Ciekłe elementy tworzą ze sobą tak zwane jeziorko spawalnicze, które zastyga po oddaleniu się elektrody. W skład spoiny wchodzą więc substancje zawarte w każdym ze spawanych elementów oraz w elektrodzie. Łuk elektryczny wytwarzany jest przez napięcie doprowadzane do elektrody z półautomatu spawalniczego. Napięcie pojawia się na elektrodzie za pomocą miedzianej końcówki, która podłączona jest do przewodu wychodzącego z półautomatu.

Spawanie MAG – zastosowanie

Spawanie MAG ma dziś szerokie zastosowanie w przemyśle. Dzieje się tak, ponieważ spawanie tą jest bardzo uniwersalne – można łączyć większość gatunków metali o różnych wymiarach i grubościach. Jakość powstających spoin zależy też w małym stopniu od pozycji, w jakiej przeprowadza się proces spawania. Spawanie MAG jest ponadto bardzo wydajne i stosunkowo tanie (nawet o 20% tańsze od spawania metodą MMA, czyli metodą elektrody otulonej). W przypadku spawania dużej ilości identycznych elementów, spawanie tą metodą można stosunkowo łatwo zmechanizować czy zautomatyzować. Spawanie MAG stosowane jest głównie w przemyśle maszynowym oraz konstrukcyjnym. Tą metodą można spawać hale magazynowe, urządzenia ciśnieniowe (czyli zbiorniki, adsorbery, kolumny filtracyjne, rurociągi technologiczne i przesyłowe), różnego rodzaju maszyny i urządzenia, w tym statki, samochody czy maszyny budowlane. Migomaty wykorzystuje się też często w warsztatach samochodowych i warsztatach domowych jako urządzenia do prac hobbystycznych i serwisowych.