Oczyszczanie ścieków przemysłowych

oczyszczanie ścieków przemysłowych

Produkcja i rozwijający się przemysł ma też swoją ciemną stronę. Wytwarza mnóstwo odpadów i różnego rodzaju ścieków przemysłowych. Oczyszczanie ścieków przemyslowych to bardzo ważne zadanie, dzięki odpowiednim metodom i bardzo dobrym technologiom, ścieki nie zagrażają środowisku naturalnemu a przemysł może się dalej rozwijać.

W JAKI SPOSÓB OCZYSZCZA SIĘ ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE?

Jest wiele metod oczyszczania ścieków przemysłowych, wszystko zależy od rodzaju zanieczyszczenia. Jednak w każdym przypadku zostały opracowane odpowiednie technologie oczyszczania. Bardzo ważne jest oczyszczanie wód z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Rzeki, morza, jeziora i cała nasza ziemia nie są wstanie przyjąć wód zanieczyszczonych. Nasze środowisko naturalne jest niezwykle wrażliwe na różnego rodzaju zawiesiny, zabrudzenia czy ścieki różnego pochodzenia.
Procesy oczyszczania to przykładowo:

 • odparowanie,
 • koagulacja,
 • absorbcja,
 • utlenianie, redukcja,
 • filtracja,
 • wymiana jonowa,
 • neutralizacja czy separacja membranowa.

Ponadto w wielu przypadkach stosuje się specjalne wirówki przemysłowe, które doskonale radzą sobie ze ściekami przemysłowymi.

JAK DZIAŁAJĄ WIRÓWKI DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW?

Wszelkie zanieczyszczenia, czyli powstałe niepożądane substancje, zostają skupione w osad. Powstałe osady to podstawa biologicznych metod oczyszczania ścieków wodnych, poprzez ich utlenianie.
Dla przykładu można wykorzystać wirówki przemysłowe do oczyszczania zanieczyszczeń powstałych przy wierceniu otworów w ziemi. Czyli chodzi tutaj o zanieczyszczenia powstałe w przemyśle wiertniczym.
Wiercąc dziurę w ziemi przyczyniamy się do powstania, tak zwanego, szlamu wiertniczego, czyli błota. Szlam ten jest oczyszczany przy użyciu wirówek dekantacyjnych.

Zaletą oczyszczania owego błota uzyskanego przy odwiertach, jest:

 • ekonomiczne oczyszczenie,
 • mniejsze zużycie błota,
 • brak kosztów utylizacji,
 • większa kontrola nad danymi procesami wiercenia,
 • przedłużone życie urządzeń.

Wszystko to polega na wykorzystaniu błota wiertniczego do zapewnienia ciśnienia hydrostatycznego. Szlam wykorzystuje się do chłodzenia urządzeń wiertniczych, do czyszczenia wiertła oraz do prowadzenia zwiercin.
Bardzo często oczyszczanie ścieków przemysłowych to także wykorzystywanie ich i czerpanie z nich korzyści. oznacza to całkowite lub częściowe wykorzystanie powstałych substancji. Poprzez liczne procesy technologiczne i wykorzystywanie odpowiednich urządzeń, zanieczyszczenia można przetworzyć na substancje, które wykorzysta się do oczyszczenia ścieków przemysłowych.