Pomysł na biznes – biuro rachunkowe

biurowiec

Kierunki studiów z zakresu rachunkowości, bankowości i finansów niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem. Pozwalają one na uzyskanie kwalifikacji do wykonywania wielu zawodów w wielu miejscach. Zatrudnienie znajdziemy w państwowych placówkach urzędowych, prywatnych i państwowych firmach, bankach. W miejscach takich możemy zajmować się księgowością, kadrami i płacami, podatkami. Możliwości jest wiele, a jedną z nich jest też założenie własnej działalności.

Dobra księgowa czy doradca podatkowy nie będzie miała problemu ze znalezieniem klientów. Zwykle są to właściciele małych, kilkuosobowych firm, którzy nie potrafią lub nie chcą zajmować się rachunkami. Opieka nad kilkoma takimi firmami pozwala na uzyskanie dobrego miesięcznego dochodu bez potrzeby podejmowania pracy etatowej. Sprawdzi się to szczególnie w przypadku osób ceniących sobie pracę z domu.

Formy prowadzenia biura rachunkowego

Firma oferująca usługi rachunkowe może zostać założona w każdej formie, oprócz spółek partnerskich.
Najczęściej są to jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne lub handlowe (np. Sp.z.o.o) i spółdzielnie. Założenie takiej działalności wymaga złożenia formularza CEIDG-1, rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (niewymagane w spółce cywilnej).

Od czego zacząć?

Mając w planach otworzenie własnego biura rachunkowego, należy przede wszystkim zaznajomić się z zakresem usług, jakie powinny być w takim miejscu oferowane, Są to przede wszystkim okresowe sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów poprzez inwentaryzację, prowadzenie ksiąg rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i pozostałej wymaganej prawem dokumentacji czy prowadzenie sprawozdań finansowych.

Aby otworzyć pełnoprawne biuro rachunkowe, trzeba spełnić kilka wymogów. Usługi w zakresie rachunkowości mogą wykonywać tylko osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie są karane (np. za przestępstwo skarbowe, przeciwko wiarygodności dokumentów
i inne związane z papierami wartościowymi, obrotem pieniędzmi i mieniem). Osoba pracująca w takim zawodzie musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Oczywiście zakładając biuro świadczące usługi księgowe, nie musimy sami posiadać takiego wykształcenia- możemy przecież zatrudnić wykwalifikowaną kadrę.

Co dalej?

Gdy firma jest już założona i zgłoszona w odpowiednich urzędach, posiada swoje biuro i pracowników, trzeba jeszcze zająć się kilkoma ważnymi sprawami. Jedną z nich jest kasa fiskalna.
Jeśli biuro świadczy sporządzania zeznań podatkowych osobom fizycznym to bez względu na obrót, musi prowadzić dokumentację sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie jest czynnością doradztwa podatkowego, które podlega obowiązkowej fiskalizacji. Tak więc konieczny będzie zakup kasy i zaznajomienie się z jej działaniem.

Niezbędnym narzędziem w pracy w biurze rachunkowym jest program do księgowości. Powinien być nowoczesny, najlepiej w wersji online (klienci będą mogli mieć wgląd do danych swojej firmy), posiadać np. moduł CRM, magazyn danych online, elektroniczne akta osobowe, integrację z ZUS, Ministerstwem Finansów, możliwość wysyłki e-Deklaracji. Co najważniejsze program taki musi spełniać wysokie normy bezpieczeństwa, tak aby wszystkie dane klientów były bezpieczne.