Rynek pracy w Polsce – zmiany w perspektywie kilku najbliższych lat

pracownicy

Polski rynek pracy zmienia się bardziej dynamicznie niż porównywalne rynki pracy w innych krajach Unii Europejskiej. Szybkie starzenie się społeczeństwa, brak pracowników wynikający z wykluczenia z rynku pracy kolejnych grup pracowników oraz liczne świadczenia socjalne, otrzymywane przez osoby w wieku produkcyjnym od państwa, to najważniejsze problemy, z jakimi rynek pracy w Polsce musi się uporać. Rosnące zapotrzebowanie na pracowników doprowadziło do tego, że wzrosły wynagrodzenia, jednak nadal niektóre branże nie mogą znaleźć żadnych pracowników lub zatrudniają ich jedynie na krótki czas.

Jak rozwiązać problem z pracownikami?

Brak pracowników w wielu branżach jest efektem zmian w edukacji. Zamknięcie szkół zawodowych, zbliżenie profili techników do liceów ogólnokształcących oraz poszerzanie oferty edukacyjnej o przedmioty ogólne spowodowało, że na polskim rynku brakuje pracowników budowlanych, elektryków czy hydraulików. Niektóre z wymienionych stanowisk obsadzają pracownicy z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski korzystając ze złagodzonych przepisów wizowych. Zmiany wprowadzone w 2017 roku przez Unię Europejską zezwalają na wjazd mieszkańców Ukrainy na teren UE bez posiadania wizy. Oczywiście ten okres jest ograniczony czasowo, jednak dla wielu Ukraińców to doskonały powód, aby zarabiać w Polsce posiadając jedynie wizę turystyczną. Nie rozwiązuje to wszystkich problemów z zatrudnieniem, bowiem np. w rolnictwie bieżący rok będzie już kolejnym, gdy gospodarstwa będą zmuszone do pozostawienia zbiorów na polach.

A może pracownicy z Dalekiego Wschodu?

Część pracodawców coraz częściej powtarza, że polski oraz unijny rynek pracy powinny być otwarte także dla pracowników z bardziej odległych krajów. W Polsce pracowali już Chińczycy, coraz częściej w niektórych branżach można spotkać obywateli Pakistanu czy Indii, a więc krajów o bardzo dużej liczbie mieszkańców i co za tym idzie – bardzo nastawionych na zmianę warunków bytowych. Usprawnienie procesu zatrudnienia dla pracowników z Azji może być rozwiązaniem części problemów z brakiem pracowników.